BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án
banner index
Công trình & Dự án
Dong An Paint Factory

Tên công trình: CTy TNHH Industrial Dong An
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700D điều khiển hệ thống máy khuấy

Chan Thuan Thanh Plastic

Tên công trình: Cty TNHH SX TM Chấn Thuận Thành
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI NJ600B cho giải pháp tiết kiệm

Bac Lieu Ice  Factory

Tên công trình: DNTN SX Nước Đá Bạc Liêu
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700 cho giải pháp tiết kiệm điện

Hiep Thanh Phat Plastic

Tên công trình: Cty TNHH Nhựa Hiệp Thành Phát
Nội dung: Biến tần HITACHI, giải pháp điều khiển máy ép đùn

Minh Phat Huy Plastic

Tên công trình: Cty TNHH Nhựa Minh Phát Huy
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI điều khiển máy ép đùn nhựa.,

PTSC Ship Yard

Tên công trình: PTSC Ship Yard
Nội dung: Sửa chữa và thay thế hệ thống điều khiển máy chấn tole CNC HVR 6125 tại Nhà

Minh Thai Plastic

Tên công trình: Cty TNHH SX-TM Nhựa Minh Thái
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700B cho giải pháp tiết kiệm điện

Dược Phẩm Cửu Long

Tên công trình: Cty CP Dược Phẩm Cửu Long:
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700B cho giải pháp tiết kiệm

Vina Pride - Seafood

Tên công trình: Vina Pride - Seafood

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống điều khiển máy

Xi măng Holcim

Cung cấp, lắp đặt Biến tần SJ700-185kW cho máy nghiền Clanke tại Cty Xi Măng Holcim-Kiên Giang.