BHE Co.,LTD > Sản phẩm > Motor > HITACHI_Motor 1 phase
banner index
HITACHI_Motor 1 phase
Mã sản phẩm: MOTOR-1-PHASE

- EFOU-KT : Loại khởi động bằng cuộn dây đề
- EFOUP-KR : Loại khởi động bằng Tụ đề
- EFOUP-KQ : Loại vừa có Tụ đề & Tụ ngậm

Liên hệ mua hàng: 0908 465656
- EFOU-KT : Loại khởi động bằng cuộn dây đề
- EFOUP-KR : Loại khởi động bằng Tụ đề
- EFOUP-KQ : Loại vừa có Tụ đề & Tụ ngậm
Sản phẩm cùng loại