BHE Co.,LTD > Sản phẩm > Sản phẩm khác > Flame Detector
banner index
Flame Detector
Mã sản phẩm: FLAME-DETECTOR

Đầu dò lửa có các loại : UV (ultraviolet radiation), que dò lửa ( Flame Rob), Dùng chung với bộ chương trình điều khiển lò của Honeywell.

Liên hệ mua hàng: 0908 465656
Honeywell - Đầu dò lửa (Flame Detector)
Đầu dò lửa có các loại : UV (ultraviolet radiation), que dò lửa ( Flame Rob), Dùng chung với bộ chương trình điều khiển lò của Honeywell.
Sản phẩm cùng loại