BHE Co.,LTD > Sản phẩm > Thiết bị đóng cắt > MCCB F Series
banner index
MCCB F Series
Mã sản phẩm: MCCB-F-SERIES

F-30FB
F-60RB & F-60R
F-100S
FXK125-S
FX400

Liên hệ mua hàng: 0908 465656
F-30FB
- Dòng điện định mức:

3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 (A)

- Số cực:        2 / 3

- Dòng cắt: 2.5 / 1 (KA)
   

F-60RB & F-60R
- Dòng điện định mức:

15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 (A)

- Số cực:        2 / 3 / 4

- Dòng cắt: 10 / 10 (KA)
   

F-100S
- Dòng điện định mức:

15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100 (A)

- Số cực:  4

- Dòng cắt: 10 / 5 (KA) 

FXK125-S
- Dòng điện định mức:

15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100/ 125 (A)

- Số cực:  2 /3

- Dòng cắt: 30 / 30 (KA)

FX400
 - Dòng điện định mức : 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100 (A)
 
- Số cực:  4
 
- Dòng cắt: 10 / 5 (KA)
Sản phẩm cùng loại