BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Dong An Paint Factory
banner index
Dong An Paint Factory

Tên công trình: CTy TNHH Industrial Dong An
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700D điều khiển hệ thống máy khuấy sơn.,
Thời gian thực hiện: Năm 2015

Các tin khác