BHE Co.,LTD > Giới thiệu > Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động

• Biến tần, khởi động mềm trung áp • Biến tần, khởi động mềm hạ áp • Trạm biến áp, tủ phân phối và các thiết bị trạm mạng tới 35kV • Động cơ, động cơ liền hộp giảm tốc

Các tin khác